Заява про наміри будівництва об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка»

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 Назва об’єкту будівництва:  «Будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова, 38)

 Інформація про замовника: НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «СОФІЇВКА» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12-а.

Наміри забудови: будівництво об’єктів.

 Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.  Київська, буд. 12-а 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7110800000:05:001:0271

 Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: Державний акт на право постійного користування землею виданий Уманською міською Радою народних депутатів Черкаської області України від 4 липня 1996 р. Серія ЧР 23-110.

Площа земельної ділянки: 10,4542 га

 Площа ділянки проектування: 3,393 га

 Цільове призначення: для збереження та використання дендрологічних парків.

Категорія земель: землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

 Опис ділянки, рельєф: ділянка знаходиться у південній частині існуючого парку «Нова Софіївка», має витягнуту форму навколо ставу в пониззі річки Кам’янка та обмежена схилами з заходу та сходу.  

 Характеристика існуючої забудови: на ділянці парку є існуючі художні споруди, елементи освітлення, гідротехнічна споруда, насосна та існуюча пішохідна інфраструктура.

 Характеристика існуючих зелених насаджень та інших елементів благоустрою: існуюча територія в місцях відкритого ґрунту переважно являє собою хаотичні зарості з чагарників, дерев, багаторічних рослин, деякі мають незадовільний санітарний стан і потребують догляду або підлягають видаленню.

 Характеристика існуючої інженерно-транспортної інфраструктури: територія парку органічно вписана в навколишню міську забудову і безпосередньо пов’язана з новою частиною національного дендрологічного парку «Софіївка». Основний прохід на територію відбувається: з північного боку – з територій парку; з південного боку – через провулок Короткий.

 Архітектурно-планувальні рішення:

Проектом передбачається будівництво різноманітних майданчиків з натурального або штучного каменю під високогабаритні елементи з навантаженням до 5 т. -10шт; до 1т – 40 шт.

Розташування майданчиків виконується з урахуванням існуючих мереж та їх зовнішній вигляд повинен відповідати архітектурному стилю даної частини  парку.

Передбачається улаштування трьох вхідних груп з автоматичними турнікетами (зовнішній вигляд повинен відповідати архітектурному стилю даної частини  парку).

Черговість будівництва – 1 черга.

Клас (наслідків) відповідальності – СС2.

Строк експлуатації визначається згідно діючих нормативних документів.

Вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного захисту.

 Характеристика екологічних умом, планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку, а саме:

 • санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо – немає;
 • зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інш. – згідно діючих норм;
 • зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – згідно діючих норм;
 • прибережні захисні смуги, водоохоронні зони – згідно діючих норм;
 • інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо) – згідно діючих норм;
 • зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі – немає.

Основні техніко-економічні показники проекту

п/п Показники Одиниця виміру Кількість
1 Найменування об’єкта будівництва, місце його розташування «Будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова, 38)
2 Вид будівництва нове будівництво
3 Площа земельної ділянки, в т.ч. га 10,4542
площа ділянки проектування га 3,393
4 Площа забудови м2
5 Потужність, місткість, пропускна спроможність осіб 200
6 Площа покриття м2
7 Площа озеленення м2
8 Кількість створених робочих місць місце
9 Площа майданчиків м2 296,5
10 Показники енергоефективності:    
  -річна потреба в електричній енергії тис. кВт·год 3,615

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 38)

 1. Дані про планову діяльність, мету і шляхи іі здійснення

Мета проекту: розробка проектно-кошторисної документації по будівництву об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» для можливості організувати різноманітні тематичні виставки з метою покращення зовнішнього вигляду та культурного розвитку населення та гостей міста Умань.

Ділянка об’єкта містобудування знаходиться в районному центрі Черкаської області в місті Умань. Територія проектування розміщена в пониззі річки Кам’янка і відноситься до нової частини Національного дендрологічного парку «Софіївка» загальною площею 10,4542 га, з них 3,393 га під даний проект. Ділянка парку не являється об’єктом культурної спадщини і не внесена в реєстр нерухомих пам’яток України.

Ділянка проектування знаходиться в південній частині існуючого парку «Нова Софіївка»,  має витягнуту форму навколо ставу в пониззі річки Кам’янка та обмежена схилами з заходу та сходу. Став по периметру укріплен габіонами.

Площа його водної поверхні складає 13242 м2, а рівень води 167,50, що відповідає абсолютній відмітці за генпланом.

По географічному визначенню пониззя річки Кам’янки відноситься до урочища складного типу, яке являє собою систему різних фацій. Розміщуючись вздовж схилів, вони мають вид горизонтальних смуг, які помітно відповідно крутизни та орієнтації цих схилів. Поверхня схилу має нахил у 20-25 градусів.

Територія ставу є складовою урочища ввігнутих форм мезорельєфу із схилами східної та західної орієнтації.

В геоструктурному відношенні об’єкт знаходиться в центральній частині Українського кристалічного масиву. Кристалічні породи представлені Уманськими гранітами. Особливу увагу привертають виходи гранітної породи на західному схилі у вигляді оголених гранітних глиб.

Проектом передбачено будівництво різноманітних майданчиків під високогабаритні елементи з навантаженням до 5 тон та до 1 тони. Розташування майданчиків виконано з урахуванням існуючих мереж. Також передбачено улаштування трьох вхідних груп з автоматичними турнікетами.

Передбачено улаштування декоративної підсвітки у зонах ландшафтних ділянок та конструкцій, вхідних групах.

Майданчики, які розташовані на схилі, представляють собою габіонні ящики частково втоплені в схил, оздоблені під скелю (готовим виробом «ЕДО»). Майданчики, які розташовані на рівній поверхні двох типів:

 1. на залізобетонній плити (під артінсталяцію для якій необхідне жорстке кріплення до основи) оздоблені під камінь;
 2. на щебеневій основі (для артінсталяцій без кріплення до основи).

Такі рішення оформлення майданчиків дають змогу вписатись в існуючий ландшафт. Перед влаштуванням основ під артінсталяції з навантаженням до 5 тон виконати протоколи ущільнення ґрунту.

При виконанні земляних робіт можуть виникнути додаткові роботи.

Після встановлення артінсталяції можуть виникнути додаткові роботи по декоруванню.

Вхідні групи є композиція, яка нагадує по своїй формі скали, та мають висоту от 1,0 – до 6,0 метрів. Оздоблення під штучний камінь виконано з готових елементів «ЕДО» (Елемент декоративного оздоблення). Декоративне каміння має металевий каркас з арматури та армованої сітки. Бетон поґрунтований глибокопроникною ґрунтовкою, покритий акриловими фарбами та лаком для каменю.

Розташування трьох вхідних груп згідно генерального плану.

 • Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

В період проведення будівництва буде здійснюватися негативний вплив на:

 • атмосферне повітря (викиди забруднюючих речовин та шум від будівельної техніки);
 • ґрунти (утворення відходів).
 • Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Викиди забруднюючих речовин на майданчику очисних споруд не перевищать 1,0 ГДК.

 • Перелік залишкових впливів

Залишкові впливи відсутні.

 • Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Здійснено публікацію Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. Проведені публічні обговорення даного проекту. За результатами даних заходів пропозицій або скарг не надходило.

 • Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

Для дотримання вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації проектованого об’єкта, замовник будівництва зобов’язується:

 • Виконати всі закладені в проекті природоохоронні та інші заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта і включають нанесення шкоди довкіллю;
 • Забезпечувати дотримання правил експлуатації обладнання, техніки безпеки та протипожежних заходів.

З урахування вище викладеного можна зробити висновок про можливість проведення будівництва. Реалізація проектних рішень не спричинить незворотних наслідків навколишнього природнього середовища.

Замовник будівництва бере на себе відповідальність за наслідки впливу на навколишнє середовище, у зв’язку з реалізацією прийнятих проектних рішень.

19 Березня, 2021 в 12:14 / Переглядів: 277

Теми: Політика,Суспільство,Умань,Черкащина

Залиште коментар

avatar
  Підписатися  
Повідомте про