Заява про наміри будівництва об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка»

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 Назва об’єкту будівництва:  «Будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова, 38)

 Інформація про замовника: НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «СОФІЇВКА» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12-а.

Наміри забудови: будівництво об’єктів.

 Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.  Київська, буд. 12-а 

Кадастровий номер земельної ділянки: 7110800000:05:001:0271

 Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: Державний акт на право постійного користування землею виданий Уманською міською Радою народних депутатів Черкаської області України від 4 липня 1996 р. Серія ЧР 23-110.

Площа земельної ділянки: 10,4542 га

 Площа ділянки проектування: 3,393 га

 Цільове призначення: для збереження та використання дендрологічних парків.

Категорія земель: землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

 Опис ділянки, рельєф: ділянка знаходиться у південній частині існуючого парку «Нова Софіївка», має витягнуту форму навколо ставу в пониззі річки Кам’янка та обмежена схилами з заходу та сходу.  

 Характеристика існуючої забудови: на ділянці парку є існуючі художні споруди, елементи освітлення, гідротехнічна споруда, насосна та існуюча пішохідна інфраструктура.

 Характеристика існуючих зелених насаджень та інших елементів благоустрою: існуюча територія в місцях відкритого ґрунту переважно являє собою хаотичні зарості з чагарників, дерев, багаторічних рослин, деякі мають незадовільний санітарний стан і потребують догляду або підлягають видаленню.

 Характеристика існуючої інженерно-транспортної інфраструктури: територія парку органічно вписана в навколишню міську забудову і безпосередньо пов’язана з новою частиною національного дендрологічного парку «Софіївка». Основний прохід на територію відбувається: з північного боку – з територій парку; з південного боку – через провулок Короткий.

 Архітектурно-планувальні рішення:

Проектом передбачається будівництво різноманітних майданчиків з натурального або штучного каменю під високогабаритні елементи з навантаженням до 5 т. -10шт; до 1т – 40 шт.

Розташування майданчиків виконується з урахуванням існуючих мереж та їх зовнішній вигляд повинен відповідати архітектурному стилю даної частини  парку.

Передбачається улаштування трьох вхідних груп з автоматичними турнікетами (зовнішній вигляд повинен відповідати архітектурному стилю даної частини  парку).

Черговість будівництва – 1 черга.

Клас (наслідків) відповідальності – СС2.

Строк експлуатації визначається згідно діючих нормативних документів.

Вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного захисту.

 Характеристика екологічних умом, планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку, а саме:

 • санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо – немає;
 • зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інш. – згідно діючих норм;
 • зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – згідно діючих норм;
 • прибережні захисні смуги, водоохоронні зони – згідно діючих норм;
 • інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо) – згідно діючих норм;
 • зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі – немає.

Основні техніко-економічні показники проекту

п/п Показники Одиниця виміру Кількість
1 Найменування об’єкта будівництва, місце його розташування «Будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова, 38)
2 Вид будівництва нове будівництво
3 Площа земельної ділянки, в т.ч. га 10,4542
площа ділянки проектування га 3,393
4 Площа забудови м2
5 Потужність, місткість, пропускна спроможність осіб 200
6 Площа покриття м2
7 Площа озеленення м2
8 Кількість створених робочих місць місце
9 Площа майданчиків м2 296,5
10 Показники енергоефективності:    
  -річна потреба в електричній енергії тис. кВт·год 3,615

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Будівництво об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 38)

 1. Дані про планову діяльність, мету і шляхи іі здійснення

Мета проекту: розробка проектно-кошторисної документації по будівництву об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» для можливості організувати різноманітні тематичні виставки з метою покращення зовнішнього вигляду та культурного розвитку населення та гостей міста Умань.

Ділянка об’єкта містобудування знаходиться в районному центрі Черкаської області в місті Умань. Територія проектування розміщена в пониззі річки Кам’янка і відноситься до нової частини Національного дендрологічного парку «Софіївка» загальною площею 10,4542 га, з них 3,393 га під даний проект. Ділянка парку не являється об’єктом культурної спадщини і не внесена в реєстр нерухомих пам’яток України.

Ділянка проектування знаходиться в південній частині існуючого парку «Нова Софіївка»,  має витягнуту форму навколо ставу в пониззі річки Кам’янка та обмежена схилами з заходу та сходу. Став по периметру укріплен габіонами.

Площа його водної поверхні складає 13242 м2, а рівень води 167,50, що відповідає абсолютній відмітці за генпланом.

По географічному визначенню пониззя річки Кам’янки відноситься до урочища складного типу, яке являє собою систему різних фацій. Розміщуючись вздовж схилів, вони мають вид горизонтальних смуг, які помітно відповідно крутизни та орієнтації цих схилів. Поверхня схилу має нахил у 20-25 градусів.

Територія ставу є складовою урочища ввігнутих форм мезорельєфу із схилами східної та західної орієнтації.

В геоструктурному відношенні об’єкт знаходиться в центральній частині Українського кристалічного масиву. Кристалічні породи представлені Уманськими гранітами. Особливу увагу привертають виходи гранітної породи на західному схилі у вигляді оголених гранітних глиб.

Проектом передбачено будівництво різноманітних майданчиків під високогабаритні елементи з навантаженням до 5 тон та до 1 тони. Розташування майданчиків виконано з урахуванням існуючих мереж. Також передбачено улаштування трьох вхідних груп з автоматичними турнікетами.

Передбачено улаштування декоративної підсвітки у зонах ландшафтних ділянок та конструкцій, вхідних групах.

Майданчики, які розташовані на схилі, представляють собою габіонні ящики частково втоплені в схил, оздоблені під скелю (готовим виробом «ЕДО»). Майданчики, які розташовані на рівній поверхні двох типів:

 1. на залізобетонній плити (під артінсталяцію для якій необхідне жорстке кріплення до основи) оздоблені під камінь;
 2. на щебеневій основі (для артінсталяцій без кріплення до основи).

Такі рішення оформлення майданчиків дають змогу вписатись в існуючий ландшафт. Перед влаштуванням основ під артінсталяції з навантаженням до 5 тон виконати протоколи ущільнення ґрунту.

При виконанні земляних робіт можуть виникнути додаткові роботи.

Після встановлення артінсталяції можуть виникнути додаткові роботи по декоруванню.

Вхідні групи є композиція, яка нагадує по своїй формі скали, та мають висоту от 1,0 – до 6,0 метрів. Оздоблення під штучний камінь виконано з готових елементів «ЕДО» (Елемент декоративного оздоблення). Декоративне каміння має металевий каркас з арматури та армованої сітки. Бетон поґрунтований глибокопроникною ґрунтовкою, покритий акриловими фарбами та лаком для каменю.

Розташування трьох вхідних груп згідно генерального плану.

 • Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

В період проведення будівництва буде здійснюватися негативний вплив на:

 • атмосферне повітря (викиди забруднюючих речовин та шум від будівельної техніки);
 • ґрунти (утворення відходів).
 • Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Викиди забруднюючих речовин на майданчику очисних споруд не перевищать 1,0 ГДК.

 • Перелік залишкових впливів

Залишкові впливи відсутні.

 • Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Здійснено публікацію Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. Проведені публічні обговорення даного проекту. За результатами даних заходів пропозицій або скарг не надходило.

 • Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

Для дотримання вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації проектованого об’єкта, замовник будівництва зобов’язується:

 • Виконати всі закладені в проекті природоохоронні та інші заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта і включають нанесення шкоди довкіллю;
 • Забезпечувати дотримання правил експлуатації обладнання, техніки безпеки та протипожежних заходів.

З урахування вище викладеного можна зробити висновок про можливість проведення будівництва. Реалізація проектних рішень не спричинить незворотних наслідків навколишнього природнього середовища.

Замовник будівництва бере на себе відповідальність за наслідки впливу на навколишнє середовище, у зв’язку з реалізацією прийнятих проектних рішень.

19 Березня, 2021 в 12:14 / Переглядів: 578

Теми: Політика,Суспільство,Умань,Черкащина

75
Залиште коментар

avatar
75 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
75 Comment authors
VyoqplXasgcsNxqgqjPkivlpRjybel Recent comment authors
  Підписатися  
newest oldest most voted
Повідомте про
Mguohi
Читач
Mguohi

tadalafil canadian prices – cialis otc generic cialis no prescription

Sqpeqr
Читач
Sqpeqr

buy viagra cheapest price – sildenafil 100mg tablets for sale where can i buy viagra with paypal

Omnwgd
Читач
Omnwgd

tadalafil soft gel capsule 20mg – online pharmacy discount code 2018 tadalafil brand name

Rhxajt
Читач
Rhxajt

ivermectin price uk – ivermectin cream 1 stromectol 3mg cost

Qnfzls
Читач
Qnfzls

online casino – casino game real money online casino

Baqxyc
Читач
Baqxyc

generic ed pills – what is the most effective pill for ed best otc ed pills

Bsdvny
Читач
Bsdvny

buy deltasone online 40 mg – prednisonepll.com buy deltasone online

Xodndj
Читач
Xodndj

cheap viagra in australia – female viagra in india price viagra purchase online

Qrsrgy
Читач
Qrsrgy

cialis 10mg coupon – Buy cialis overnight delivery tadalafil online

Hsebky
Читач
Hsebky

stromectol order online – saleivermectin stromectol 2mg online

Mjawxh
Читач
Mjawxh

erectile dysfunction meaning – new treatments for ed erectile dysfunction medicines

Umpais
Читач
Umpais

cost of ventolin in usa – ventolin 100 mcg ventolin uk price

Fiawrm
Читач
Fiawrm

cytotec buy usa – cytotec for postpartum hemorrhage where to get misoprostol

Yxcwrs
Читач
Yxcwrs

buy doxycycline 100mg online uk – doxycycline over the counter doxycycline tablets canada

Bewodn
Читач
Bewodn

neurontin 300 mg caps – online pharmacy levothyroxine levothyroxine 100 mcg coupon

Oljvqh
Читач
Oljvqh

viagra 25mg – sildenafil pills online

Xpjttn
Читач
Xpjttn

buy cialis soft tabs – legitimate online pharmacy

Zneryu
Читач
Zneryu

vardenafil online reviews – vardenafil online us viagra vs cialis vardenafil

Oaqzic
Читач
Oaqzic

buy ivermectin nz – ivermectin india

Xbpchb
Читач
Xbpchb

2.5 mg prednisone – order prednisone 100g online without prescription prednisone corticosteroids

Vwvgla
Читач
Vwvgla

accutane online – generic accutane online purchase accutane

Mikbvp
Читач
Mikbvp

medrol 50 mg – medrol pak 4mg how much is lyrica

Lyseih
Читач
Lyseih

cheap research papers for sale – essay writers cheap need essay written

Elzcnv
Читач
Elzcnv

otc viagra australia – Discount viagra how to get viagra prescription in australia

Zjmqtn
Читач
Zjmqtn

cialis pharmacy discount – Approved cialis cialis india paypal

Jipjum
Читач
Jipjum

ivermectin iv – ivermectin uk coronavirus stromectol medication

Swuaro
Читач
Swuaro

5mg prednisone daily – pharmacy cost of prednisone prednisone 10 mg brand name

Jhllqb
Читач
Jhllqb

furosemide uk drug – generic clomid 160 mg lasix

Tvalhw
Читач
Tvalhw

albuterol without prescription – ventolin online albuterol inhaler

Ewhhxg
Читач
Ewhhxg

doxycycline 500mg capsules – prednisolone 5mg tablet price prednisolone tablets for sale uk

Olcxvd
Читач
Olcxvd

ivermectin pills for humans – stromectol 3mg online ivermectin 2mg

Olfnmx
Читач
Olfnmx

ivermectin brand – how to buy stromectol ivermectin lotion price

Hsfxhb
Читач
Hsfxhb

cheap sildenafil – order sildenafil online female sildenafil

Dkhuaz
Читач
Dkhuaz

generic tadalafil reviews – canadian online pharmacy tadalafil tadalafil online reviews

Zglnes
Читач
Zglnes

buy accutane 10mg online – order accutane online uk accutane tablets in india

Puioxg
Читач
Puioxg

dissertation assistance – letter editing cheap thesis binding

Zfimxj
Читач
Zfimxj

ivermectin 3 – stromectol brand name stromectol price us

Hjzmiv
Читач
Hjzmiv

where can i buy 1 viagra pill – Buy cialis once daily order tadalafil online canada

Sgopgz
Читач
Sgopgz

vardenafil coupon – buytopep.com top rated ed pills

Wwaglm
Читач
Wwaglm

buy hydroxychloroquine online – prednisone 60mg medication purchase prednisone canada

Iwppyd
Читач
Iwppyd

kamagra gold 100 usa and uk – malegra 200mg vilitra 20

Lqjifw
Читач
Lqjifw

stromectol 3 mg dosage – ivermectin australia price of ivermectin

Ajhirf
Читач
Ajhirf

where to buy viagra otc – sildenafil 50 mg woman viagra over the counter

Gjzphw
Читач
Gjzphw

tadalafil 10 mg cost – tadalafil drug cialis professional 20 mg

Vwswqn
Читач
Vwswqn

prednisone pill prices – prednisone 20mg 5 mg prednisone daily

Bwwswa
Читач
Bwwswa

buy tadalafil 20mg price – take cialis cheap generic cialis

Qvydzh
Читач
Qvydzh

ivermectin lotion – stromectol order online ivermectin over counter

Vvdunh
Читач
Vvdunh

ivermectin brand – cost of stromectol medicine ivermectin buy online

Mpjvqs
Читач
Mpjvqs

viagra 200mg online – sildenafil generic dosage sildenafil 80 mg

Fdjovz
Читач
Fdjovz

online sildenafil – sildenafil for sale over the counter viagra 2017